Wat is Pmt?

PMT, oftewel Psychomotorische Therapie, is een professionele behandelmethode waarbij het doen en ervaren centraal staat. Makkelijker gezegd is PMT een echte ‘doe’-therapie, waarbij een kind in beweging komt door verschillende activiteiten. Daardoor doet het ervaringen op. Onder het ‘in beweging komen’ verstaan we: het in contact komen met jezelf, de ander, de situatie of met materiaal. Je kind ervaart verschillende vormen van bewegen, zoals sport- en spelactiviteiten, creatieve of muzikale vormen, fantasie- of symbolisch spel en sensorische activiteiten.


Voor wie zou pmt kunnen helpen?

Sommige kinderen vinden het niet makkelijk om te praten over de dingen die ze moeilijk, lastig of eng vinden. Binnen de psychomotorische therapie (PMT) komen hun problemen naar voren tijdens bewegings,- of lichaamsgerichte activiteiten. Dit kan een aanknopingspunt zijn om er over te praten. PMT is voor kinderen en jongeren die heel verlegen of onzeker zijn, die moeite hebben om zich te reguleren, druk of impulsief zijn, die snel boos worden of die moeite hebben om voor zichzelf op te komen.

En natuurlijk door de snel veranderende maatschappij, het ervaren van te veel druk en prikkels en dan niet weten hoe zichzelf te kunnen reguleren.

 


Hoe werkt Pmt?

Na het eerste intakegesprek met de ouders gaat de therapie van start. Tijdens het intakegesprek komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: de ontwikkeling van je kind, gezinssituatie, bijzondere gebeurtenissen, spelgedrag van je kind, eventuele erfelijke factoren. We zorgen dat de hulpvraag helder wordt.

Door de vaak korte lijntjes met scholen en IB-ers kunnen we ook bekijken hoe het op school gaat en of we hier nog veranderingen kunnen aanbrengen zodat uw kind zich ook hier verder kan ontwikkelen en fijn voelen.

Vervolgens ga ik tijdens 2 à 3 sessies je kind observeren in bewegingszaal. Via spelopdrachten kijk ik onder andere naar het (spel)gedrag, interactie, communicatie en de sterke en zwakke kanten van je kind. Het gedrag krijgt hierdoor betekenis en geeft inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek. Vanuit deze analyse bepalen we wat je kind nodig heeft en kunnen we heel gericht bezig met de hulpvraag.