Individuele Pmt

Heeft je zoon of dochter last van (faal)angst, verlegenheid, of kan je kind moeilijk omgaan met zijn emoties? PMT biedt een veilige plek waar kinderen en jongeren op doormiddel van beweging en lichamelijkheid hun gevoelens leren ervaren, herkennen en hanteren.


Sommige kinderen vinden het niet makkelijk om te praten over de dingen die ze moeilijk, lastig of eng vinden. Tegenwoordig ervaren veel kinderen druk vanuit de omgeving, school of social media waardoor ze zich niet prettig voelen, somber, gefrustreerd of overprikkeld. Binnen de psychomotorische therapie (PMT) komen hun problemen naar voren tijdens bewegings,- en lichaamsgerichte oefeningen.  Dit kan een aanknopingspunt zijn om er over te praten. 

PMT is voor kinderen en jongeren die  verlegen of onzeker zijn, snel boos of juist verdrietig worden, druk of impulsief zijn, of moeite hebben voor zichzelf op te komen.

Het gaat bij Pmt er niet om dat je uitblinkt in sport of goed leert voetballen. Beweging is niet het doel van de therapie, maar meer een middel om bepaalde doelen te bereiken.


Pmt is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.

Ook voor adolescenten kan PMT een prima oplossing zijn om aan een probleem te werken. 

Naast het contact met kinderen vind ik het van belang om ouders en eventueel school mee te nemen in het gehele proces. 

Pmt en het gezin

Het hele gezin, een ouder en kind, of broertjes en/of zusje samen. Werken met het systeem wordt steeds meer ingezet binnen de PMT.


In deze vorm van therapie krijgt het gezin de gelegenheid om nieuwe ervaringen op te doen aan de hand van  (non-verbale) ervaringsgerichte doe opdrachten. De kracht van PMT is het bewegend doen en ervaren, wat aansluit bij het dagelijks leven van het gezin.

Soms maak ik gebruik van de MIM observatietest. De Marschak Interaction Method is een semi-gestructureerde techniek om de ouder-kind interactie in kaart te brengen. Het kan ouders inzicht geven in hun eigen interactiepatronen en de emotionele behoefte van hun kind.


De verschillende hulpvragen

 • Leren omgaan met conflicten
 • Omgaan met elkaars verschillen binnen het gezin
 • Omgaan met verschillende emoties in het gezin
 • (opnieuw) ontdekken van krachten in het gezin
 • Verschillen tussen kinderen in het gezin, hoe ga je als ouder hier mee om?
 • Herstel van hiërarchie binnen het gezin
 • Samenwerking tussen ouders
 • Inzicht in interactiepatronen

Samen sterk

Als je kind moeite heeft met verliezen, weinig zelfvertrouwen heeft en het bijvoorbeeld lastig vindt om met andere kinderen te spelen, dan is dat als ouder niet prettig om te zien. Vaak is er wel wat aan te doen. Bijvoorbeeld door het kind meer zelfvertrouwen te geven en het handvatten te bieden om zich te staande te houden tussen andere kinderen. Tijdens de spelgroep Samen Sterk wordt je kind elke week een beetje sterker.


Samen Sterk is een spelgroep voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar. De lessen verzorg ik samen met een kinderfysiotherapeut (DINK) Wij helpen de kinderen om makkelijker in beweging te komen. Vooral als je kind niet zo makkelijk speelt met andere kinderen (op school of thuis), of moeite heeft met spelen op het speelplein, kan Samen Sterk een goede oplossing zijn. Ook als je kind zeer gevoelig is of weinig zelfvertrouwen heeft, is het van harte welkom.


Na een intakegesprek stellen we samen met jou als ouder of verzorger doelen op. Als je kind problemen ervaart op school, dan kunnen we ook samenwerken met een leerkracht van de betreffende basisschool. Tijdens de trainingen van Samen Sterk gaan we met je kind werken aan:

 • Leren concentreren en luisteren.
 • Verbeteren van zelfinzicht.
 • Leren samenwerken en samen spelen.
 • Omgaan met winnen en verliezen.
 • Plezier beleven aan bewegen.
 • Leren uiten, durven, doen en doorzetten.
 • Vriendjes maken.
 • Leren op tijd te stoppen.
 • Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld krijgen.
 • Niet zo snel boos worden.

 

Dat doen we in groepen van maximaal 8 kinderen. In totaal duurt de cursus 10 weken, waarbij je kind elke week spelenderwijs een ander thema krijgt aangeboden. Na afloop van de trainingen maken we een verslag, waarin we onze bevindingen beschrijven en waarin we adviezen meegeven voor je kind. Het verslag bespreken we ook tijdens een evaluatiegesprek met jou en je kind.