Samenwerkingen

Dink kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen hun motoriek en zintuigen door beweging en spel. Bij sommige kinderen verloopt deze ontwikkeling trager of anders dan gebruikelijk. Deze kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie.


OOC

Het OOC heeft een ondersteunende faciliterende rol bij het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen op de (speciale) basisscholen in NO-Twente. Daarbij wil het vooral ook tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, leraren en ouders. 


Konot

De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Beuningen en de Lotte.


Beroepsvereniging

Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Psychosociale therapie bij het NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak.

De bij het NVPA aangesloten psychosociaal therapeuten zijn professionele zorgverleners met specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische of psychosociale problematiek.

                            NVPA code: 100743


De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 

                            RBCZ code:  204362R


Het AGB-register is het identificerende register in de zorg, met de AGB-code als unieke sleutel. In dit register staat alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het "gidsen" van de zorg mogelijk te maken.

 

Zorgverlener AGB-code:   90-115952

Praktijk AGB – code:        90-092432